Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een enkele bestelling en dit is of wordt uniform geleverd; – waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd; – waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft of heeft genomen, mits u zaken heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stuks geleverd worden; Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Roosenburg Products Zusterstraat 44A 4331 KK Middelburg Fax: +31 (0) 573/43 20 71 E-mail: info@pr88.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken. Gevolgen van de intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren. Redenen voor uitsluiting of vervallen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten – voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument; – voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden; – voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; – voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van contracten – voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd; – voor de levering van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; – voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

  1. Herroepingsformulier

Aan
Roosenburg Products
Zusterstraat 44A
4331 KK Middelburg
Fax: +31 (0)573 / 43 20 71
E-mail: info@pr88.nl

Hiermede herroep(en) ik/wij het door mij/ons afgesloten contract over de aankoop van de volgende waren:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op / ontvangen op:

_______________________________________________________

Naam van de gebruiker(s):

_______________________________________________________

Adres van de gebruiker(s):

_______________________________________________________

Handtekening van de gebruiker(s):

_______________________________________________________

Datum:
_______________________________________________________